Котелни инсталации Топлопреносни мрежи Газови инсталации КИП и автоматика Отоплителни инсталации

ОЦ „Овча купел”, гр София

Изграждане газоизвестителна инсталация на ОЦ „Овча купел”.

Проект 1 Проект 1 Проект 1 Проект 1 Проект 1

ж.к. Дианабад, гр. София

Изграждане на външна топлопреносна мрежа и абонатни станции.

Проект 2 Проект 2 Проект 2 Проект 2 Проект 2

Резиденция Сирия, гр. София

Подмяна на абонатна станция и изграждане на нова отоплителна инсталация ул.Йоз.Вадхард №8

Проект 3 Проект 3 Проект 3 Проект 3

Институт „Сервантес”, гр. София

Преработка отоплителна и климатична система в сградата на Институт „Сервантес” София.

Проект 4 Проект 4 Проект 4

Посолство Индонезия, гр. София

Подмяна абонатна станция и разпределителна мрежа Посолство Индонезия.

Проект 5 Проект 5

Проект 6

Национална опера, гр. София

Демонтаж котелна централа и монтаж на абонатна станция и климатични камери „Национална опера”.

Проект 6

Музикален театър, гр. София

Монтаж на външна топлопреносна мрежа и абонатна станция – „Музикален театър”.

Проект 6

Посолство на КНР, гр. София

Подмяна на абонатна станция топлопреносна мрежа Резиденция Посолство на КНР гр. София.

Проект 6

ул.Кр.Кюлявков 7,9,11, гр. София

Проектиране и изграждане на отоплителни инсталации.


Посолство Япония, гр. София

Изграждане на нагнетателна вентилационна инсталация в Посолство Япония, гр. София.


Жилищен блок, гр. София

Изработка на отоплителна инсталация, външна топлопреносна мрежа и абонатна станция на жилищен блок гр. София, ул. „Пиротска” 162-164.

Училищен комплекс ПГ, гр.Сопот

Проектиране на котелна централа, магистрален топлопровод и отоплителни инсталации на училищен комплекс ПГ „Ген. Вл. Заимов” гр.Сопот.

ТЕЦ „София изток”, гр. София

Ремонт на съоръжения и топлопроводи в ТЕЦ „София изток”.


Резиденция ул. Пр.Попов, София

Подмяна на абонатна станция и хоризонтална водопроводна мрежа – Резиденция ул.Пр.К Попов №25, гр. София.


Aбонатна станция, гр. София

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на външен топлопровод и абонатна станция ул. Ч.Дарвин №4, гр. София.


Ресторант „Империал”, гр. София

Реконструкция на бивш ресторант „Империал” ул.Ив.Вазов №16, гр. София.


Инсталация за подгряване, гр. София

Изграждане на инсталация за подгряване на водата в басейн и преработка абонатна станция ул.Йоз.Валдхард №1 София, гр. София.


ТП „Български пощи”

Проектиране изграждане и узаконяване на отоплителни инсталации в пощенски станции на ТП „Български пощи” гр.София, гр.Брезник, гр.Трън.


Вила „АДИС”, к.к. Боровец

Преустроиство на котелна инсталация вила „АДИС” к.к. Боровец.