Котелни инсталации Топлопреносни мрежи Газови инсталации КИП и автоматика Отоплителни инсталации

Отоплителни инсталации - Фортуна МГ

Проектиране и изграждане на вътрешни отоплителни инсталации в т.ч., инсталации с инфрачервени излъчватели, топловъздушни апарати, слънчеви колектори, помпени и хидрофорни уредби, битово водоснабдяване.
  • Проектиране на вътрешни отоплителни инсталации на сгради и еднофамилни къщи;

  • Доставка на котли и елементи;

  • Изграждане на инсталации с инфрачервени излъчватели;

  • Монтаж на топловъздушни апарати;

  • Монтаж на слънчеви колектори и батерии от слънчеви колектори ;

  • Доставка и монтаж на помпени и хидрофорни уредби;

  • Проектиране и изграждане на ВиК инсталации;

  • Проектиране и изграждане на инсталации за битово горещо водоснабдяване;

  • Изграждане на вентилации за промишлени и битови нужди;

  • Гаранционно и абонаментно поддържане;