Котелни инсталации Топлопреносни мрежи Газови инсталации КИП и автоматика Отоплителни инсталации

Котелни инсталации - Фортуна МГ

Проектиране, доставка и изграждане на котелни инсталации на пара и вода, кондензни и горивни стопанства на течни и твърди горива;
  • Проектиране на парни и водогрейни котелни инсталации до 10 МВт, кондензни и горивни стопанства на течно и твърдо гориво;

  • Доставка и изграждане на парни и водогрейни котелни инсталации до 10 МВт. Подмяна на горелки;

  • Изпълнение на нестандартно оборудване — димоходи, газоходи и др. метални конструкции;

  • Узаконяване и издаване на разрешение за ползване;

  • Технически становища и решения по топлотехнически проблеми;

  • Гаранционно и следгаранционно поддържане на горивни устройства, котелни централи, автоматика и спомагателно оборудване;