Котелни инсталации Топлопреносни мрежи Газови инсталации КИП и автоматика Отоплителни инсталации

КИП и автоматизация - Фортуна МГ

Монтаж и пусково-наладъчни работи но КИП и А. Настройка на горивни процеси чрез газов анализ. Преустройство на котли от течни горива на газ.
  • Монтаж и пусково-наладъчни работи на битови, промишлени водогрейни и парни котли;

  • Преустройство на котли на газ;

  • Дейности по част Електро и КИП и А.;

  • Настройка на горивния процес чрез газов анализ;

  • Гаранционен и следгаранционен сервиз;