Котелни инсталации Топлопреносни мрежи Газови инсталации КИП и автоматика Отоплителни инсталации

FORTUNA-MG / ФОРТУНА-МГ

Фирмата е основана през 1993 г., като eднолична фирма и е регистрирана в Софийски градски съд.

Започва своята дейност в области на услугите - ремонтна дейност на отоплителни инсталации. Постепенно разширява капацитета на своя екип и обхвата на дейността си и в момента предлага широк спектър от специализирани услуги, а именно:

  • Проектиране, доставка и изграждане на котелни инсталации на пара и вода, кондезни и горивни стопанства на течни и твърди горива

  • Проектиране и изграждане на външни и вътрешни топлопреносни мрежи на пара и вода. Монтаж на абонатни станции.

  • Доставка и монтаж на промишлени и битови газови съоръжения и инсталации, изграждане на газоразпределителна мрежа.

  • Монтаж и пусково - наладъчни работи по КИП и А. Настройка на горивни процеси чрез газов анализ. Преустройство на котли от течни горива на газ.

  • Проектиране и изграждане на вътрешни отоплителни инсталации, в т.ч. инсталации с инфрачервени излъчватели, топловъздушни апарати, слънчеви колектори.

Инженери и специалисти на Фирмата осигуряват компетентна консултантска помощ и услуги. Извършват гаранционно и извън гаранционно обслужване и следгаранционен сервиз. Отстраняват аварийни ситуации.

Монтажният екип на Фирмата е с висока квалификация и голям опит и разполага със съвременна заваръчна, контролна и друга техника, необходима за изграждане на инсталациите.

При своята работа Фирмата доставя и монтира котли, горелки, съоръжения и материали от водещи немски, австрийски, белгийски и италиански фирми.

Фирмата е сертифицирана от Главна Дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" от 1995 г. Притежава разрешение за работа със съоръжения с повишена опасност.